Struktura bakalářské práce

Ke stanovení základní struktury bakalářské práce je zapotřebí ujasnit si nejprve koncept vytvářeného textu. Ten vychází z charakteristiky předpokládaných čtenářů, jimž se naše dílo dostane do rukou, úrovně jejich znalostí a předmětu zájmu. Takto vzniklá základní osnova je následně korigována při rozpracovávání projektu do jeho jednotlivých částí a jejich úpravami. Výsledkem je dílo, které se nestane jen formálním ukončením studia bakalářského studijního programu, ale výtvorem vyhledávaným a citovaným pro svoji aktuálnost, serióznost a odbornost.
Volbou tématu se bakalářská práce propojuje s určitou konkrétní oblastí, které se bude věnovat. Pohybují se v ní teoretikové i praktici, kteří mohou klást autorovi projektu mnohdy i nepříjemné otázky – proč se vůbec daným problémem zabývá, jaká jsou jeho základní východiska, proč zvolil určité metody, zda je text díla vůbec nějak přínosný a podobně. Na kvalifikované zodpovězení těchto otázek musí být autor předem připraven, jde o součást obhajoby.
Výhodou pisatele bakalářské práce je možnost opakovaných konzultací s jejím vedoucím. Konzultace s ním obvykle vedou k dalším nápadům, ať už k doplnění starší struktury novými údaji, k upozornění na další možné a dobře využitelné podklady, možnosti jejich získání, osobnosti, které se zpracovávanému tématu detailně věnují, a mnohému dalšímu. Nový náhled jiného člověka přináší i nové myšlenky, nalezení nových vztahů a souvislostí.
Rozpracováváním konceptu bakalářská práce postupně získává pevnější obrysy. Samotné rozpracování konceptu není úkol na jeden jediný den. Ideální je nechávat si k uzavření této kapitoly dokonce i několik dnů, protože časový odstup dovoluje vnímat vzniklé problémy jinou optikou.
Ať už je téma a zaměření bakalářské práce jakékoli, musí jít o dílo vytvořené na čistě vědeckých základech. Úvodní hypotéza musí být sestavena na základě ověřitelných a prokazatelných faktů, nesmí vycházet z osobních domněnek a předpokladů. S vědeckým pojetím souvisí i odpovídající užívání přesných a výstižných odborných termínů. Členové komise ocení, pokud autor prokáže schopnost obstát ve zvoleném oboru nejen v praktické činnosti, ale i po teoretické stránce. Termíny, které se v bakalářské práci vyskytují, tedy musí být samotnému jejímu autorovi naprosto srozumitelné. Nejlepší je, když dokáže bez problémů sám najít jejich český ekvivalent.

2 komentáře u “Struktura bakalářské práce

  1. Pingback: Členění textu ve vzoru bakalářské práce – Bakalářská práce

  2. Pingback: Role osnovy při psaní bakalářských prací | Bakalářské práce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>